Statut

 

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finantare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.
(2) Casa de asigurări de sănătate Suceava, denumită in continuare casa de asigurări, in exercitarea atributiilor lor conferite de lege şi de prezentul Statut, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza lor de competentă.

ART. 2
(1) Casa de asigurări de sănătate Suceava este institutie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, in subordinea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.
(2) Casa de asigurări se organizează şi functionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului - cadru, aprobat de Consiliul de Administratie al CNAS.

ART. 3
Casa de asigurări de sănătate Suceava va utiliza sigla Casei Nalionale de Asigurări de Sănătate cu mentionarea şi a denumirii proprii.

 

Fișiere atașate