Cerere pentru aprobarea eliberării de dispozitive medicale - model

Prescriptie medicala -recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale valabila de la 01.04.2018

Criterii de acordare a echipamentelor oxigenoterapie

Lista cuprinzând prioritatile si nivelul de urgenta in solutionarea cererilor de acordare a dispozitivelor medicale

 

Precizari privind medicii care prescriu recomadari de dispozitive medicale pentru protezare stomii sau incontinenta urinara