Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru aprobarea eliberării de dispozitive medicale  
2.

Lista cuprinzând prioritatile si nivelul de urgenta in solutionarea 

cererilor de acordare a dispozitivelor medicale