Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Acte necesare pentru obținerea adeverinței de asigurat