In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente
Ref. : Perioada de valabilitate a contractelor cost-volum-rezultat
            Avand in vedere adresa RV 4.008/18.05.2018, inregistata la CAS Sibiu sub nr. 13.038 din 21.05.2018, in temeiul prevederior art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2018, pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii va informam ca s-a prelungit prin act aditional pana la data de 30.06.2018 perioada de valabilitate a contractelor  cost-volum-rezultat pentru medicamentul DCI COMBINATII (SOFOSBUVIR+LEDISPAVIR), fara modificarea conditiilor care au stat la baza incheierii acestora.
 Avand in vedere cele expuse mai sus, pentru asigurarea accesului neintrerupt la tratamentul  cu medicamentul care face obiectul contractelor  cost-volum-rezultat al pacientilor diagnosticati cu infectie cronica cu virus hepatic C, care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru tratamentul cu acest medicament, conform protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MSP/CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, va aducem la cunostinta prelungirea  valabilitatii contractelor cost-volum-rezultat pentru medicamentul SOFOSBUVIR+LEDISPAVIR pana la data de 30.06.2018 ( finalul ultimei luni din T2 – 2018).
 

 

Fișiere atașate

Informare referitoare la perioada de valabilitate a contractelor cost-volum-rezultat 21.05.2018.pdf