PRECIZĂRI 
SESIUNE DE CONTRACTARE IULIE 2019


Casa de Asigurari de Sănătate Satu Mare anunță furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și îngrijiri medicale/paliative la domiciliu că opisuri-le și documentele necesare intrării în relație contractuală, pentru fiecare domeniu de asistență medicală în parte, pot fi descărcate de pe site-ul instituției, din secțiunea Informații pentru furnizori – Contractare 2019 (http://www.cnas.ro/cassam).

De asemenea, facem următoarele precizări:
Furnizorii noi care solicită încheierea contractului de furnizare servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale începând cu luna august 2019 vor prezenta toate documentele din OPIS.

Furnizorii aflați în contract la data de 30.06.2019 vor transmite doar documentele modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată, enumerate în OPIS.

Documentele necesare încheierii contractelor/actelor adiționale se transmit în format electronic asumate fiecare în parte, pe prima pagină, prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor

Documentele neasumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal nu se iau în considerare.

Transmiterea electronică a documentelor necesare încheierii contractelor, scanate în format PDF se realizează pe adresele de e-mail ale CAS Satu Mare, configurate pe fiecare domeniu de asistență medicală, conform Procedurii de transmitere electronică a documentelor necesare încheierii contractelor, postată pe site-ul CAS Satu Mare, respectând perioada de transmitere stabilită prin calendarul de contractare.

Anexele/Machetele din OPIS care conțin tabele excel, vor fi completate în format EXCEL de către fiecare furnizor în parte și vor fi transmise cu cererea de intrare în contract, atât în format electronic - format EXCEL, cât și în format PDF, cu semnătura electronică extinsă  a reprezentantului legal.

Pentru a evita într-o măsură rezonabilă riscul divulgării neautorizate de date cu caracter personal, recomandăm utilizarea arhivatorului 7-Zip pentru arhivarea și parolarea fişierelor atașate la e-mail, mai ales în cazul furnizorilor de servicii medicale care utilizează e-mailuri înregistrate pe platforme gratuite şi nesecurizate (ex: Gmail, Yahoo).

Limita maximă pentru dimensiunea fişierelor ataşate este de 10 MB, în cazul în care documentele depăşesc această limită se vor transmite în mai multe e-mailuri.

Dacă furnizorul utilizează metode securizate de transfer fișiere mari, se pot transmite pe e-mail link-uri de unde pot fi descărcate fișierele arhivate/parolate. 

Furnizorii care transmit cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin Calendarul de contractare, NU VOR DESFĂȘURA activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în contract cu CAS Satu Mare, până la termenul următor de contractare.

 

CALENDARUL DE CONTRACTARE
ETAPA DE CONTRACTARE IULIE 2019
PENTRU PERIOADA CONTRACTATA AUGUST-DECEMBRIE 2019


În vederea desfășurării etapei de contractare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, inclusiv PNS în condiții de legalitate, calendarul etapei iulie 2019, este următorul:

 

01.07.2019  -  Afișarea calendarului de contractare01.07.2019  -  Afișarea opisuri-lor cuprinzând documentele necesare încheierii contractelor/ actelor adiționale/ convențiilor01-10.07.2019  - Transmiterea electronică a cererilor și documentelor necesare încheierii contractelor/ actelor adiționale/ convențiilor, scanate în format PDF și respectiv EXCEL (după caz), asumate prin semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului, pe adresele de e-mail ale CASSatu Mare, configurate pe fiecare domeniu de asistență medicală și încărcarea fișierelor de tip XML în PIAS10.07.2019 ora 16:00  -  Încheierea perioadei de transmitere electronică a documentelor necesare în procesul de contractare11 – 16.07.2019 -  Verificarea documentelor transmise electronic16.07.2019 ora 17:00  -  Afișarea pe site-ul CAS Satu Mare a listei furnizorilor declarați admiși/respinși în etapa de contractare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale – iulie 201917.07.2019 ora 17:00  -  Data limită de transmitere electronică a contestațiilor (contestația însoțită de eventuale documente justificative), scanate în format PDF, asumate prin semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului, pe adresele de e-mail ale CAS Satu Mare, configurate pe fiecare domeniu de asistență medicală18.07.2019 ora 16:00 - Afișarea pe site-ul CAS Satu Mare a rezultatelor la contestații18.07.2019 ora 17:00 -  Afișarea pe site-ul CAS Satu Mare a listei finale a furnizorilor declarați admiși/respinși în etapa de contractare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale iulie 201922-26.07.2019 -  Negocierea contractelor pentru toate categoriile de furnizori26 – 30.07.2019 -  Semnarea contractelor/actelor adiționale de ambele părți31.07.2019 ora 14:00 -  Încheierea etapei de contractare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale – iulie 2019


*NOTĂ: Calendarul orar pe zile pentru negocierea contractelor cu unitățile sanitare cu paturi urmează a se anunța ulterior

 

ADRESELE DE E-MAIL ALE CAS Satu Mare , LA CARE SE VOR TRANSMITE DOCUMENTELE:


• pentru ambulanță : diana@cassam.ro
• pentru ambulatoriu clinic: garofita@cassam.ro
• pentru paraclinic: otilia@cassam.ro
• pentru medicina de familie: florica@cassam.ro cristi@cassam.ro
• pentru îngrijiri medicale la domiciliu: diana@cassam.ro
• pentru recuperare: diana@cassam.ro
• pentru spitale: timi@cassam.ro
• pentru dispozitive medicale: codrin@cassam.ro
• pentru stomatologie: garofita@cassam.ro
• pentru farmacii si pns farmacii: liliana@cassam.ro  lmariana@cassam.ro
• pentru pns spitale: otilia@cassam.ro