Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale ANUL 2018  
2. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale ANUL 2017  
3. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
4. Adeverință salariat  
5. Adeverinta nr zile CM