Prin prezenta va aducem  la cunostinta HOTĂRÂREA privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari.

Au fost modificate actele normative privind Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionari. Astfel, în Monitorul Oficial al României nr. 712/29.08.2019 a fost publicată HG nr. 643, în baza căreia :

”(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

DISPOZITIILE PREZENTEI HOTARARI SE APLICA INCEPIND CU DATA DE 01.09.2019

 

 

 

CONDUCEREA CAS SALAJ