1. Pentru furnizorii care la data de 30.06.2019 se află în relație contractuală cu CAS SĂLAJ , contractele se prelungesc prin acordul părților pînă la data de 31.07.2019, prin acte adiționale (cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale: documente, condiții de eligibilitate etc.). Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actele adiționale (HG nr. 140/2018 și Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare)

Termenul de încheiere al actelor adiționale pentru luna iulie este 28.06.2019.

 

  1. Procesul de contractare pentru perioada august 2019 – decembrie 2019, pentru toți furnizorii de servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, dispoztive medicale, pe toate domeniile de asistență medicală se va desfășura în luna iulie 2019, după cum urmează:

 

  1. Pentru furnizorii care au în derulare contractele de furnizare de servicii cu CAS SĂLAJ până la data de 31.07.2019, relațiile contractuale se continuă prin încheiere de acte adiționale cu valabilitate până la data de 31.12.2019.

  2.  Pentru furnizorii noi, care nu se află în relație contractuală cu CAS SĂLAJse fac aplicabile prevederile art. 196/Anexa 2  la HG nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la data de 31.12.2019.

 

Data limită de finalizare a procesului de contractare este 31.07.2019.

 

La încheierea actelor adiționale și a contractelor noi, furnizorii trebuie să îndeplinească toate condițiile privind relațiile contractuale dintre CAS Sălaj și aceștia (documente, condiții de eligibilitate etc.)

Condițiile acordării asistenței medicale – atât în baza actelor adiționale, cât și în baza contractelor nou încheiate, modalitatea de stabilire a sumelor contractate etc., sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale (HG nr. 140/2018 și Ordin MS/CNAS nr. 397/836/2018, respectiv, cu modificările și completările ulterioare).

 

 

CONDUCEREA CAS SĂLAJ