Fișiere atașate

Valori de contract-ambulatoriu paraclinic -MAI 2020.xls Furnizori de ambulatoriu paraclinic-valoare contract- trim I 2020.xls Furnizori -PARACLINIC -IAN 2020.xls Valori de contract -ambulatoriu paraclinic -August-Decembrie 2019.xls Valori de contract furnizori servicii paraclinice -trim. II 2019.xls PARACLINIC valoare de contract luna Martie 2019.xls -PARACLINIC -FEBR 2019.xls Paraclinic valori de contract luna Ianuarie 2019 .xls Actualizare VAL. DE CONTR.-PARACLINIC -07.11.2018.xls VALORI DE CONTRACT -Sem. II 2018.xls Valori de contract-FURNIZORI PARACLINIC -mai-iunie 2018.xls Ambulatoriu Paraclinic-Valori contract trim I 2018.xls Ambulatoriu Paraclinic-Valori contract 2017.xls Recalculare val. contract martie 2017-28.02.2017.xls Paraclinic-Valori acte aditionale trim I 2017.xls Valoare contract -PARACLINIC -august-decembrie 2016.xls Paraclinic-Valori contract -trim. II 2016.xls valoarea contract paraclinic mai-dec 2015.pdf val contr paraclinic mai-dec 2015.pdf valoare contract paraclinic mai dec 2015.pdf valoarea contractata cu furnizorii de investigatii paraclinice MAI-DEC 2015.pdf valoarea contractata cu furnizorii de investigatii paraclinice MAI-DEC 2015-2.pdf val contr . cu furniz. de investigatii paraclinice mai-dec 2015.pdf valoarea contractata cu furnizorii de investicatii paraclinice trim. I 2016.pdf Valori de contract APRILIE-DECEMBRIE 2015.xls -valori paraclinic tr. I 2015.xls valoare contract paraclinic trim.I 2015.pdf valori-paraclinic-2015.pdf valori contracte paraclinic 2015.pdf