ADRESA: Str. Unirii, nr. 20, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod postal 450059

e-mail: cas@cassalaj.ro

Nr.operator date cu caracter personal (cf.L677/2001): 17100

Telverde: 0-800-800-973; Centrala: 0260-613242; Fax: 0260-612614

 

Program de functionare:

Luni:              8:30 - 17:00

Marti:            8:30 - 17:00

Miercuri:         8:30 - 17:00

Joi:                 8:30 - 17:00

Vineri:            8:30 - 14:30

 

                                                            ORGANIZARE ADMINISTRATIVĂ

                                                                                             Telefon: 0260-613242

Serviciu / Compartiment

e-mail

interior

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

pdg@cassalaj.ro

407

Comp. Control

control@cassalaj.ro

420

Comp. Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal

personal@cassalaj.ro

405

Comp. Tehnologia Informaţiei

binfo@cassalaj.ro

411

Comp. Juridic, Contencios Administrativ, Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt

juridic@cassalaj.ro

406

Serv. Buget, Finanțe-Contabilitate

financiar@cassalaj.ro

410

Comp. Evidență asigurați, carduri și concedii medicale

card_national@cassalaj.ro

430

Comp. Achiziții Publice, Logistică și Patrimoniu

achizitii@cassalaj.ro

408

DIRECȚIA RELAȚII CONTRACTUALE

drc@cassalaj.ro

403

Comp. Evaluare Contractare

evaluare@cassalaj.ro

406

Serv. Decontare Servicii Medicale

dsm@cassalaj.ro

404

Comp. Analiză cereri, eliberări decizii îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale

cereridm@cassalaj.ro

428

MEDIC ȘEF

medicsef@cassalaj.ro

422

Serviciul Medical

servmedicale@cassalaj.ro

436

Comp. Programe de sănătate, comisii terapeutice/clawback

programe @cassalaj.ro

433

 

Galerie Foto