Membrii Consiliului de Administraţie 

                        a Casei de Asigurări de Asigurări de Sănătate SĂLAJ

 

 

Nr.

crt.

     Nume și prenume

      Funcţia

       Apartenenţa

                  Data numirii

  1.

Cordea Daniela-Otilia

Director General

 C.A.S. Sălaj

   Ordin CNAS 1060/09.10.2020

  2.

Tamba Alexandru

    Membru

 Instituția Prefectului Sălaj

   Ordinul 28/23.01.2020

  3.

Crișan Mariana Dana

    Membru

 Consiliul Județului Sălaj

   Hotarârea nr.108/17.12.2020

  4.

Chichisan Ioan

    Membru

 Consiliul jud.Sălaj al Pers. Vârstnice

   Adresa 7/01.03.2019

  5.

Pădurean Ioan

    Membru

 Consiliul jud. Sălaj al Pers. Vârstnice

   Adresa 7/01.03.2019

  6.

Hodiș Chelement

    Membru

 CNSRL – FRĂȚIA

   Adresa 76/16.04.2018

  7.

Indries  Gheorghe

    Membru

 UGIR

   Adresa 294/31.07.2019

  8.

Lazăr Ioan

    Membru

 Patronatul național Român

   Adresa 1456/24.06.2019

  9.

Morar Gheorghe

    Membru

 Cartel Alfa

   Adresa 322/31.07.2017

 10.

Truță Aurelian

    Membru

 CSDR

   Decizia nr.439/12.07.2017