Membrii Consiliului de Administraţie 

                        a Casei de Asigurări de Asigurări de Sănătate SĂLAJ

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

Funcţia

Apartenenţa

Data numirii

1.

Cordea Daniela-Otilia

Director General

C.A.S. Sălaj

Ordin CNAS 576/19.05.2020

2

Chichisan Ioan

Membru

Consiliul jud.Sălaj al Pers. Vârstnice

Adresa 7/01.03.2019

3.

Hodiș Chelement

Membru

CNSRL – FRĂȚIA

Adresa
76/16.04.2018

4.

Indries  Gheorghe

Membru

UGIR

Adresa  294/31.07.2019

5.

Lazăr Ioan

Membru

Patronatul național Român

Adresa
1456/24.06.2019

6.

Morar Gheorghe

Membru

Cartel Alfa

Adresa 322/31.07.2017

7.

Neaga Florian-Claudiu

Membru

Consiliul Județului Sălaj

Hotarârea nr.104/15.07.2016

8.

Pădurean Ioan

Membru

Consiliul jud. Sălaj al Pers. Vârstnice

Adresa 7/01.03.2019

9.

Tamba Alexandru

Membru

Instituția Prefectului Sălaj

Ordinul 28/23.01.2020

10.

Truță Aurelian

Membru

CSDR

Decizia nr.439/12.07.2017