CONDUCEREA CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ

                                                                                                      TEL. 0260-613242

Președinte-Director General

dr.farm. Stana Olga

Int.407

 

Direcţia Relații Contractuale

Director executiv

dr. Tăutu Gheorghe-Marius

Int.403

 

Medic Şef

Director Executiv Adjunct-Medic Şef

dr.Cordea Daniela Otilia

Int.418

 

Serviciul Buget Financiar Contabilitate

Șef Serviciu:

ec.Pop Neviana 

Int.410

 

 

 

 

Serviciul Decontare Servicii Medicale

Șef Serviciu:

Bașa Codruța Lia

Int.404