La nivelul C.A.S. Salaj au fost constituite Comisii avand urmatoarea componenta:

 

COMISIA DE DISCIPLINA  A C.A.S. SALAJ

Preşedinte titular:

Preşedinte supleant:

Cordea Daniela Otilia-director ex. adj.Medic sef

Pop Neviana Maria - sef serviciu

Membri titulari:

Membri supleanţi:

Albert Rodica - consilier

Basa Codruta  Lia – sef serviciu

Serban Florin Dan - consilier

Chivu Dalia Florina- consilier

Secretar titular:

Secretar supleant:

Muresan Liana Maria - consilier

Bolgar Elena - consilier

 

 

COMISIA PARITARA  A C.A.S. SALAJ

Preşedinte: Sandor Daniela Florica- consilier

 

Membri titulari:

Membri supleanţi:

Moldovan Camelia Simona - consilier

Costelas Viorica- consilier

Crecan Adriana Maria - consilier

Guia Corina Marilena - consilier

Nicoara Alexandru - consilier

 

Secretar titular:

Secretar supleant:

Pop Monica- consilier

Dume Mariana Tatiana - consilier

 

 

COMISIA CENTRALA SI COMISIILE DE INVENTARIERE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV EXISTENTE LA NIVELUL C.A.S. SALAJ

 

a) Comisia centrala

Preşedinte:

Tautu Gheorghe Marius -  Director Executiv

Membri:

Cordea Daniela Otilia -director ex. adj. Medic sef

Pop Neviana Maria- sef serviciu

Secretar :

Muresan Liana Maria - consilier

 

b) Comisia de inventariere a obiectivelor de inventar in folosinta si in depozit, a materialelor aflate in gestiunea depozitului si a elementelor de pasiv:

Preşedinte:

But Adriana - consilier

Membri:

Bura Lucia- consilier

Buciu Loredana - consilier

Secretar :

Muresan Liana Maria - consilier

 

c) Comisia de inventariere a mijloacelor fixe si a tuturor celorlalte elemente de active:

Preşedinte:

Nicoara Alexandru - consilier

Membri:

Bolgar Elena - consilier

Budusan Elena - consilier

Secretar :

Muresan Liana Maria - consilier

 

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL C.A.S. SALAJ

Preşedinte:

Cordea Daniela Otilia - director ex. adj. Medic sef

Membri:

Tautu Gheorghe Marius – director executiv

Pop Neviana Maria  – sef serviciu

Basa Codruta Lia - sef serviciu

Puscas Monica Otelia -consilier juridic

Albert Rodica-consilier

Chivu Dalia Florina - consilier

Pop Liciniu - consilier
Guia Corina - consilier
Buciu Loredana - consilier

 

COMISIA DE EVALUARE SI INVENTARIERE A BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT DE SALARIATII CAS SALAJ IN CADRUL UNOR ACTIVITATI DE PROTOCOL IN EXERCITAREA FUNCTIEI

                     

Buciu Loredana

consilier

Panie Anca

consilier

Puscas Monica

consilier

  

 

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
 

Tautu Marius Gheorghe

presedinte

Cordea Daniela - Otilia

membru

Basa Codruta

membru

Puscas Monica Otelia

membru

Pop Neviana

membru

 

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR FORMULATE LA RAPOARTELE DE CONTROL INTOCMITE LA NIVELUL CAS SALAJ

 

Dr. Cordea Daniela-Otilia

Presedinte

Albert Rodica

membru

Panie Anca

membru

Serban Florin

membru

Bolgar Elena

membru

Fișiere atașate

decezie desemnare comisie de contestatie contractare.doc decezie desemnare comisie de contractare.doc decezie desemnare comisie de contractare p dom,enii.doc comisie nr.paturi contractabile 2016.pdf comisie solutionare contestatii 2016.pdf comisii contractare 2016.pdf comisii mixte 2016.pdf Arhiva comisii 2015.rar