In Monitorul Oficial nr.  974 din 7 decembrie 2017 a fost publicata OUG nr. 88 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii pe care o regasiti in fisierul atasat.
Subliniem urmatoarele prevederile:
................
    13. La articolul 249, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5)  Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, in anul 2018, in sistemul de asigurari sociale de sanatate se incheie contracte cu unitati sanitare autorizate si evaluate in conditiile legii."
................
    25. La articolul 337, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3)  Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale nu sunt aplicabile situatiilor persoanelor care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv in unitatile penitenciare si nici persoanelor care se afla in executarea unei masuri educative ori de siguranta privative de libertate."
................
 

 

Fișiere atașate

ORDONANTA DE URGENTA nr 88-2017 MODIF L 95.pdf