COMUNICAT - Serviciile medicale paraclinice pot fi acordate oriunde in tara, în baza biletului de trimitere

Incepând cu data de 1 decembrie 2020, asiguratii pot beneficia de analize de laborator si investigatii medicale paraclinice pe întreg teritoriul României, fara a mai conditiona acordarea acestor servicii doar de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice care se afla în relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate  cu care se afla în contract si medicul care a emis biletul de trimitere.
Astfel, în baza unui bilet de trimitere eliberat de medici aflati în relatie contractuala cu oricare dintre casele de asigurari de sanatate, asiguratul poate beneficia de investigatii paraclinice  la orice furnizor din tara.
Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligatia de a efectua investigatii paraclinice tuturor asiguratilor care li se adreseaza, indiferent de casa de asigurari cu care se afla in contract medicul care a facut recomandarea.