Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionari

In conformitate cu prevederile HG nr.436/30 iunie 2017, incepand cu luna Iulie 2017, beneficiarii acestui program sunt pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, pentru care se aproba compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B la HG nr.720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin noile reglementari legale s-a creat un mecanism facil de implementare a acestui program, astfel ca in viitor, la medicul de familie beneficiarii programului NU vor mai depune declaraţia pe proprie răspundere referitoare la veniturile obţinute, ci vor prezenta ultimul talon de pensie şi actul de identitate.

 

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 436/2017 va comunicam ca incepand cu data de 04.07.2017  se aplica formularul nou "componenta prescriere"

Furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara vor actualiza aplicatia proprie astfel incat incepand cu data de 04.07.2017 prescrierea retetelor sa se faca pe noul formular.

Retele emise pe vechile "componenta prescriere" - emise anterior datei de 04.07.2017 vor fi eliberate de farmacii in termenul de valabilitate al acestora.

 

Va atasam Hotararea de Guvern nr. 436/2017 precum si modelul de "componenta prescriere".

 

CONDUCEREA CAS PRAHOVA

 

Fișiere atașate

formular nou-componenta prescriere.pdf HG 436 2017 program compensare pensionari.pdf