1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa cererea tip în format .doc.


2. Cererea se va transmite în format .doc la adresa de e-mail utilizată de persoanele responsabile cu introducerea acestora in sistemul informatic.

3. ATENTIE ! La rubrica Autoritate de Certificare Emitenta treceti exact ce scrie pe certificat (tipul certificatului). Exemplu:

 
C=RO,O=DigiSign S.A.,UNDEF=VATRO-17544945,OU=DigiSign Certification Services,CN=DigiSign Qualified CA Class 3 2017