Membrii Consiliului de Administraţie

Nr.

 crt.

Nume si Prenume

Instituția reprezentată

1

 Maguleanu Catalin

 Director General - C.A.S. Prahova

2

 Lamba Ionica-Daniela

 Instituția Prefectului Prahova

3

 Lupea Ioana Madalina

 Consiliul Județean Prahova

4

 Nicolescu Maria

 Sindicat CNSLR Frăția

5

 Toma Petre

 Sindicat BNS

6

 Constantin Daniela

 Sindicat CNS  “Cartel Alfa”

7

 Cioc Sofia

 Consiliul Județean al Pers. Vârstnice Prahova

8

 Manolescu Vasile

 Consiliul Județean al Pers. Vârstnice Prahova

 

9

 Baciu Gabriela Elena

 PATRONAT

 Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România

10  Stefan Titus

PATRONAT

 Uniunea Generala a Industriasilor din Romania

20.11.2019

Secretariat CA,

Angela Iordan

 

Fișiere atașate

Lupea Ioana Madalina-Cons.Jud.Prahova.pdf Baciu Gabriela Elena - Patronat CNIPMMR .pdf Cioc Sofia - Cons.Jud.al Persoanelor Varstnice Prahova.pdf Constantin Daniela - Sindicat Cartel Alfa.pdf Lamba Ionica Daniela - Inst.Pref.Jud.Prahova.pdf Manolescu Vasile - Cons.Jud.al Persoanelor Varstnice Prahova .pdf Nicolescu Maria - Sindicat CNSLR Fratia.pdf Toma Petre - Sindicat BNS.pdf Declaratii_arhiva2.zip Declaratii_arhiva1.zip