În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății – Briviact 10 mg/ml soluție orală (brivaracetam)