Situatia privind stabilirea serviciilor medicale spitalicesti (spitalizare de zi) in anul 2020 

 Situatia privind repartizarea serviciilor medicale spitalicesti pentru luna iunie-2020 

 Situatia privind repartizarea serviciilor medicale spitalicesti pentru luna mai-2020 

   VALORI CONTRACT PNS SPITALE IAN-APR 2020

 Situatia privind serviciile medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru luna martie-2020

 Situatia privind repartizarea sumei retinute initial (5%) pentru serviciile medicale spitalicesti pentru luna februarie-2020

 

 Situatia privind repartizarea serviciilor medicale spitalicesti pentru luna februarie-2020

 Situatia privind repartizarea serviciilor medicale spitalicesti pentru  luna ianuarie-2020

 Situatia privind repartizarea  pentru  luna noiembrie 2019,   conform avizului CNAS nr.P10026/15.11.2019 si in temeiul prevederilor

 art.7, alin.(2) la Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018, pentru unitatile sanitare cu paturi finantate in sistem DRG din fondul aprobat

 cu destinația servicii medicale spitalicești pentru anul 2019 

     Repartizarea sumelor retinute initial la contractare pentru situatii justificate (5%)  2019

    Repartizarea sumelor suplimentare - 2019

   Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru perioada august-decembrie 2019 

   Situatia privind repartizarea sumelor neconsumate privind serviciile  in asistenţa medicală spitaliceasca

   aferente trimestrului I- 2019

    Situatia serviciilor medicale spitalicesti contractate in perioada aprilie-iunie 2019 

  Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru luna martie-2019,  influentate cu repartizarea procentului de 5% retinut initial la contractare

 Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru februarie-2019 

 Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru ianuarie-2019 

 Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru anul -2018, conform avizului CNAS nr. RV8239/05.12.2018,

 înregistrat la CAS Olt cu nr.32.717/11.12.2018

 Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru anul -2018, conform adresei CNAS nr.RV8221/28.11.2018,

  înregistrată la CAS Olt cu nr.31.635/29.11.2018

Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru anul -2018, conform adresei CNAS nr.RV7483/31.10.2018, înregistrată la CAS Olt cu nr.29.044/01.11.2018

Situatia privind repartizarea creditelor de angajament si bugetare pe luni si pe trimestre pentru serviciile medicale spitalicesti  in anul 2018

Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru aprilie-2018 

Regularizare finala an 2017

Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru anul -2017, urmare sumelor suplimentare aprobate pentru trimestrul IV-2017,  cu influentele ce decurg din aplicarea Legii nr.83/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017

Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru anul  2017- urmare repartizarii sumelor ramase neconsumate in trimestrul III 2017

Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru anul  2017- urmare repartizarii sumelor ramase neconsumate in trimestrul II 2017

Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru anul  2017- urmare repartizarii sumelor ramase neconsumate in trimestrul I 2017

Situatia finantarii serviciilor de dializa - Spitalul Judetean Slatina

Situatia finantarii serviciilor de dializa - Nefrolab Slatina

Situatia sumelor contractate pentru servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 2017

Situatia serviciilor medicale spitalicesti propuse spre contractare pentru anul - 2017 

Valori contract pentru trimestrul I 2017

Regularizare spitale trim III 2016

Situatia sumelor contractate in anul 2016 in asistenta medicala spitaliceasca

Contracte spitale reg. trim I-2016

SITUAŢIA SUMELOR  CONTRACTATE  ÎN  TRIMESTRUL II 2016 ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Valori contract an 2016

Fișiere atașate

valori contract octombrie 2014.pdf valori contract_2014.pdf