EVALUARE FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE

In atentia furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare !

Va informam ca incepand cu data de 18.02.2015 a intrat in vigoare Ordinul 106/32/2015

In conformitate cu Ordinul 106/32/18.02.2015 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, in cazul in care decizia de evaluare va expira, aveti obligatia de a depune la sediul CJAS OLT, documentele specificate mai jos si anexele corespunzatoare activitatii medicale pe care o desfasurati.

Telefon   - 0372756686 ;     mail    - evaluare.casot@gmail.com

Nota: Se va respecta formatul chestionarului de autoevaluare, completand prin incercuire raspunsul corect din propunerea DA/NU.

Fișiere atașate

cerere - Anexa 1.doc declaratie - Anexa 3.doc chestionar autoevaluare medicina de familie - medicina de specialitate etc.doc chestionar autoevaluare spitale.doc documente dosar de evaluare.pdf taxa de evaluare.pdf chestionar autoevaluare dializa.doc chestionar autoevaluare dispozitive medicale.doc chestionar autoevaluare farmacie.doc chestionar autoevaluare ingrijiri la domiciliu.doc chestionar autoevaluare medicina dentara.doc chestionar autoevaluare paraclinic.doc chestionar autoevaluare radiologie.doc chestionar autoevaluare transport sanitar.doc chestionar autoevaluare urgenta la domiciliu.doc anexa5.doc anexa6.doc anexa7 - pentru furnizorii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat.doc