Eliberarea cardului duplicat, in caz de pierdere / furt / deteriorare  se face in baza cererii (formular atasat), copiei dupa actul de identitate si a dovezii platii contravalorii cardului.

Eliberarea cardului duplicat, in caz de schimbarea datelor personale (nume) se face in baza cererii (formular atasat), copiei dupa actul de identitate,actele doveditoare privind modificarea numelui  si a dovezii platii contravalorii cardului.

Cererea va fi completata si semnata de titular sau, dupa caz, reprezentantul/ imputernicitul legal al acestuia., la cerere fiind atasata copia actului de identitate a titularului (dupa caz, si a imputernicitului)

 Asiguraţilor care solicita Card duplicat li se elibereaza Adeverinta de înlocuire a cardului duplicat valabilă 60 de zile.

Documentele se depun la ghiseul CAS OLT prin posta, prin fax (0372 87 74 81), email (casot.fax1@gmail.com) sau la numarul de Whatsapp 0728.328.428 .

Contravaloarea cardului, în cuantum de 15,26 lei, se poate achita la casieria CAS OLT din Slatina, Aleea Muncii nr.1-3.

 Sau in contul:

RO18TREZ5065005XXX000228

CUI: 11340121
BENEFICIAR: CAS OLT
EXPLICATIA PLATII: CV DUPLICAT CARD NATIONAL SANATATE

CONT DESCHIS LA TREZORERIA SLATINA

Fișiere atașate

CERERE DE ELIBERARE A CARDULUI DUPLICAT.docx IMPUTERNICIRE RIDICARE CARD NATIONAL DE SANATATE.docx SOLICITARE RIDICARE CARD NATIONAL DE SANATATE.docx