ANUNT!

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Va informam ca incepand cu data de 17.10.2013 a intrat in vigoare

Ordinul comun MS/CNAS nr. 1170/606/2013

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211-325-2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare.

Plata taxei de evaluare se va face catre Casa de Asigurari de Sanatate OLT, cod fiscal 11340121 in contul nr. RO 81 TREZ 506.26.A.36.5000 XXXX, deschis la Trezoreria Slatina.

Facem mentiunea ca pe ordinul de plata sa fie indicat obiectivul pentru care se face plata taxei de evaluare si domeniul de asistenta medicala din care acesta face parte (ex: spital peste 400 paturi, spital sub 400 paturi, ingrijiri medicale la domiciliu, farmacie comunitara, oficina locala de distributie, laborator investigatii paraclinice - analize medicale, laborator investigatii paraclinice - radiologie si imagistica medicala, cabinet medicina familiei, cabinet medical de specialitate, centru de diagnostic si tratament, centru de dializa, urgenta prespitaliceasca, transport sanitar, dispozitive medicale).

 -Pentru farmacii, cuantumul este de 1.000 de lei pentru farmaciile din mediul urban,150 lei pentru farmaciile din mediul rural iar pentru oficina locala de distributie care solicita evaluarea este de 100 lei. .

-Pentru cabinete medicale de medicina de familie, cabinete medicale de specialitate, centre medicale, centre de diagnostic si tratament,centre de sanatate, cuantumul este de 1.000 lei pentru fiecare cabinet medical din structura aflat in mediul urban, respectiv 250 lei pentru fiecare cabinet medical din structura aflat in mediul rural.

-Pentru furnizorii de investigatii medicale paraclinice – radiologie si imagistica medicala, si analize medicale de laborator, cuantumul este de 2000 de lei pentru furnizorii din mediul urban, 500 lei pentru furnizorii din mediul rural.

-Pentru spitale:

a) Spitale ce au in structura peste 400 de paturi, cuantumul este de 3500 de lei pentru furnizorii din mediul urban, 875 lei pentru furnizorii din mediul rural.

b) Spitale ce au in structura pana la 400 de paturi, cuantumul este de 2500 de lei pentru furnizorii din mediul urban, 625 lei pentru furnizorii din mediul rural.

-Pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, cuantumul este de 1000 de lei pentru furnizorii din mediul urban, 250 lei pentru furnizorii din mediul rural.

-Pentru unitati de dializa publice si private – cuantumul este de 3000 de lei pentru furnizorii din mediul urban, 750 lei pentru furnizorii din mediul rural..

-Pentru furnizorii de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar  .

-----urgenta prespitaliceasca cuantumul este de 800 de lei pentru furnizorii din mediul urban, 200 lei pentru furnizorii din mediul rural..

----transport sanitar cuantumul este de 800 de lei pentru furnizorii din mediul urban, 200 lei pentru furnizorii din mediul rural..

ACTE NECESARE IN VEDEREA EVALUARII.

- FARMACII

     - Tabele de evaluare

     - Standarde de evaluare

     - Dosarul de evaluare

     - Cerere de evaluare

     - Documente pentru vizita de evaluare

-MEDICINA DENTARA.

     -Tabele de evaluare

     - Standarde de evaluare

     - Dosarul de evaluare

     - Cerere de evaluare

     - Documente pentru vizita de evaluare

-INGRIJIRI LA DOMICILIU.

     -Tabele de evaluare

     - Standarde de evaluare

     - Dosarul de evaluare

     - Cerere de evaluare

     - Documente pentru vizita de evaluare

-MEDICINA DE FAMILIE.

     -Tabele de evaluare

     - Standarde de evaluare

     - Dosarul de evaluare

     - Cerere de evaluare

     - Documente pentru vizita de evaluare

-LABORATOR DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA.

     -Tabele de evaluare

     - Standarde de evaluare

     - Dosarul de evaluare

     - Cerere de evaluare

     - Documente pentru vizita de evaluare

-LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE.

     -Tabele de evaluare

     - Standarde de evaluare

     - Dosarul de evaluare

     - Cerere de evaluare

     - Documente pentru vizita de evaluare

-SPITALE.

     -Tabele de evaluare

     - Standarde de evaluare

     - Dosarul de evaluare

     - Cerere de evaluare

-UNITATEA DE DIALIZA.

     -Tabele de evaluare

     - Dosarul de evaluare

     - Cerere de evaluare

-ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PRESPITALICEASCA SI TRANSPORT SANITAR.

     -Tabele de evaluare

     - Dosarul de evaluare

     - Cerere de evaluare

-DISPOZITIVE MEDICALE.

     -Tabele de evaluare

     - Dosarul de evaluare

     - Cerere de evaluare