Condițiile acordării dispozitivelor medicale

Lista dispozitivelor medicale de care beneficiază asigurații