Cum obțin Cardul European de Asigurări de Sănătate?

Aprilie 24, 2014 00:00

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a conceput un formular care sa va ajute sa completati aceasta cerere care, dupa listare si semnare, trebuie sa o depuneti la sediul caselor teritoriale.

Vezi mai mult

Care sunt drepturile și obligațiile asiguratului?

Aprilie 24, 2014 00:00

Nu uitati! In calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa si obligatii pe care trebuie sa le respectati.

Vezi mai mult

Cum dovedesc calitatea de asigurat?

Aprilie 24, 2014 00:00

Verificarea calitatii de asigurat

Vezi mai mult

Cine este scutit de plată?

Aprilie 24, 2014 00:00

Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:

Vezi mai mult

Cum se cheltuiesc banii din sănătate?

Aprilie 24, 2014 00:00

Cum se vor cheltui banii colectati la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pe fiecare segment al asistentei medicale in conformitate cu bugetul aprobat pe anul 2007?

Vezi mai mult

De ce trebuie să plătesc?

Aprilie 16, 2014 08:28

Aceasta este o obligatie legala stipulata in art. 208 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii care prevad ca "asigurarile sociale de sanatate sunt obligatorii si functioneaza ca un sistem unitar".

Vezi mai mult

Cum se face plata contribuţiei la FNUASS pentru pensionari?

Aprilie 16, 2014 00:00

Sistemul asigurarilor sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii

Vezi mai mult