Instituția: CAS Neamț

Cont bancar: RO70TREZ4915005XXX000125

Banca: Trezoreria Piatra Neamț

Cod fiscal: 2613087

Se vor completa obligatoriu și următoarele informații pe ordinul de plata: CNP, nume și prenume plătitor.

Se va menționa că valoarea reprezintă plata cardului duplicat.