ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NEAMŢ

 

Crt.

Funcția publică / funcția contractuală

Numele şi prenumele

1

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL- cu delegare

HARPA ELENA NADIA

2

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECŢIA ECONOMICĂ

ATOMULESEI MARIEANA

3

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA RELAŢII CONTRACTUALE

ZAMFIR VALERIA - GABRIELA

4

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - MEDIC ŞEF

SPÎNOIU MAGDA

 

COMPARTIMENT CONTROL

 

5

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MIHAI NECULAI

6

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

APETREI CARMEN MARIA

  7

 CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

GANCERENCO EDUARD - NICOLAI

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE, EVALUARE PERSONAL

 

8

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

ILIESCU LUCICA IULICA

9

REFERENT GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MIRONESCU CRISTINA

 

COMPARTIMENT TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

10

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

STERPU SILVIU - VICTOR

11

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

PEPELEA ROMEO-SORIN

 

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

12

CONSILIER JURIDIC GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

DOSPINESCU GEORGE - CĂTĂLIN

13

CONSILIER JURIDIC GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

CIURLEA VIOLETA GENOVEVA

 

COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE ŞI PURTĂTOR DE CUVÂNT

 

14

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

ILIŞESCU LĂCRĂMIOARA -ELENA

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

  SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE  

15

ŞEF SERVICIU

MIHĂEŞ ANTOANETA

16

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

NĂSOI LĂCRĂMIOARA

17

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

PASCAL MARIA

18

CONSILIER GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

BLAGA ANA ANCA

19

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

CEAIU SVETLANA - CARMEN

20

CONSILIER GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

DOSOFTEI CLAUDIA

21

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MOCANU ELENA

22

REFERENT GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

RUSU RODICA

 

SERVICIUL EVIDENŢĂ ASIGURAŢI, CARDURI ŞI CONCEDII MEDICALE

 

23

ŞEF SERVICIU

STAN MARIANA NICOLETA

24

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

BRICI CORNELIU

25

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

RUSU CARMEN - ANGELICA

26

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MUNTEANU MARIA

27

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

DORNEANU CRISTINA

28

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (temporar)

FLORESCU MANUELA

29

CONSILIER GRAD PROFESIONAL ASISTENT

JUVERDEANU MIRELA MIRABELA

 

COMPARTIMENT LOGISTICA, ACHIZITII PUBLICE SI PATRIMONIU

 

30

REFERENT GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

GAVRILĂ LILIAN

31

SECRETAR - DACTILOGRAF

 

VULPE ELENA

 

 

DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE

 

  COMPARTIMENT ACORDURI/REGULAMENTE EUROPENE, FORMULARE EUROPENE  
32 CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR IRIMIA MARIA
33 CONSILIER GRAD PROFESIONAL ASISTENT VRABIE IONELA

 

SERVICIUL DECONTARE SERVICII MEDICALE ANALIZĂ CERERI ŞI ELIBERARE DECIZII ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

 

 

COMPARTIMENT EVALUARE - CONTRACTARE

 

34 ŞEF SERVICIU ANTONICĂ CECILIA

35

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

BARNA BRĂILEANU MARIANA

36

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

LUCHIAN PETRONELA

37

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MITROFAN MANUELA - ELENA

38

CONSILIER GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

HOLINDRARIU GABRIELA

 

COMPARTIMENT DECONTARE SERVICII MEDICALE

 

39

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

VIDU AFLOAREI ANIȘOARA

40

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

ANDONE OVIDIU - IULIAN

41

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

STACHIE MARIA

42

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

TRIFESCU NICOLETA

43

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

MITREA MARIA

44

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

GHEORGHIU GEORGETA - VIORICA

45

CONSILIER GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

AANICĂI GETA - CRISTINA

 

 COMPARTIMENT ANALIZĂ CERERI ŞI ELIBERARE DECIZII ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ŞI DISP. MEDICALE

 

46

CONSILIER GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

BUCULEI ZICA

47

CONSILIER GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

COZMA LILIANA - MIMI

 

MEDIC ŞEF

 

 

SERVICIUL MEDICAL

 

48

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

OLTEANU MANOELA IULIANA

 

COMPARTIMENT PROGRAME DE SĂNĂTATE

 

49

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

SPIRIDON DANIEL

 

COMPARTIMENT COMISII TERAPEUTICE/CLAWBACK

 

50

CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

STRATULAT CARMEN