În atenția furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

 

Vă aducem la cunoștință că în data de 29.06.2017, la ora 09.30, în sediul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București din Șos București-Ploiesti. nr. 7, etaj 9, va avea loc ședința de lucru, organizată de către Direcția Relații Contractuale, la care sunt invitați să participe reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri la domiciliu sau persoana imputernicită în relatia cu CASMB.