Urmare a modificarilor legislative privind eliberarea catre asigurati a medicamentelor din prescriptiile medicale, indiferent daca medicul care a emis prescriptia medicala se afla sau nu in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala farmacia, au fost stabilite, specificatiile tehnice aplicabilile începând cu data de 01.04.2021

 

Specificatii tehnice!

 

1. Cererile catre SIPE vor avea aceeasi definitie ca si in prezent.

Schemele de validare – nu au modificari.

 

Atat in sistemul PIAS cat si in aplicatiile DSK, se va considera pentru orice entitate de reteta, CAS-Prescriere, ca fiind substringul obtinut din seria retetei, astfel:

If length(prescriptions.serialCode) = 5 then

casPrescriere = substr(prescriptions.serialCode, 2, 1)      -- B,  <InsuranceHouses.code>=CAS-B

if length(serialCode) = 6 then

                casPrescriere = substr(prescriptions.serialCode, 2, 2)

                if casPrescriere = AO                                                                      -- AO,  <InsuranceHouses.code>=AOPSNAJ

                else casPrescriere = identificatorul de cod judet                                -- XX,  <InsuranceHouses.code> = CAS-XX

Asadar implementarea are loc in sistem fara a fi necesara suplimentarea si transmiterea parametrilor de identificare reteta.

Distinctia intre CAS-Eliberare si CAS-Prescriere, se face in interiorul fiecarei aplicatii, SIPE sau DSK.

 

2. Fisierul de Export Nomenclatoare - nu are modificari (din punct de vedere structura sau continut)

Se vor exporta ca si in present, elementele aferente contractelor medicilor prescriptori: < Physicians> si < PhysicianSpecialities>

 

3. Sunt eliminate dupa data implementarii, si sunt mentinute inainte de data implementarii, regulile de validare:

 

-           In aplicatiile DSK-Eliberare pentru:

o          < prescriptions.physicianStencil> si < Physician.stencil>

Nu se mai face validarea medicului prescriptor de pe reteta eliberata, cu medicii prescriptori din Fisierul de export nomenclatoare.

 

-           In SIPE/SIUI pentru:

o          CAS-Eliberare <request.insuranceHouse> si casPrescriere.

Nu se mai face validarea intre CAS eliberare din cererea catre SIPE si CAS prescriere reteta.

 

Exceptia de la regula va fi pentru retetele de tip < prescriptions.prescriptionType>=ER (Cost Volum Rezultat). Retetele ER se vor elibera in acelasi CAS in care au fost prescrise.