Medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:

- un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;

- un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

- un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti.

 

Protocolul de functionare al comisiei de la nivelul municipiului Bucuresti a fost actualizat si poate fi accesat aici