Având în vedere prevederile:

vă aducem la cunoștință beneficiile aduse pacienților pe aria terapeutică oncologie, susținute în mod gratuit de către deținătorul de autorizație de punere pe piață, pe perioada de 12 luni de valabilitate a contractului cost-volum mai sus menționat (teste de diagnosticare și monitorizare cu semnificație prognostică) pentru medicamentele IMFINZI 50 mg/ml-120 mg și IMFINZI 50 mg/ml-500 mg (DCI: DURVALUMABUM),respectiv susținerea de către compania ASTRAZENECA AB a:

Observație: Testările paraclinice sunt recomandate doar de medicii curanți, pentru pacienții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru includere în tratament, conform protocolului terapeutic specific L01XC28.”