În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor de sănătate.

 

                În Monitorul Oficial al României partea I ­ nr. 146 si 146 bis din data de 12.02.2021 a fost publicat Ordinul MS/CNAS, nr.140/127/2021 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Sănătate nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevazute în Listă cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fara contributie personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotararea Guvernului nr.720/2008.

               Totodată vă aducem la cunoștiință faptul că pe site-ul CNAS în sectiunea „informații pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeutice” ( http://www.cnas.ro/page/lista-protocoalelor-terapeutice-aprobate-prin-ordinul-ms-cnas-nr-1301-500-2008-cu-modificarile-si-completarile-ulterioare.html )  au fost postate protocoale aprobate prin Ordin MS/CNAS nr.140/127/2021 respectiv un numar de 10 (zece) protocoale terapeutice.” - lista protocoale terapeutice_februarie 2021.pdf  -