Ref: Medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum eliberate prin farmaciile cu circuit ȋnchis, utilizate în 2 sau mai multe indicaţii oncologice

 

Având ȋn vedere:

 

Medicamentele ce fac obiectul contractelor cost volum utilizate ȋn 2 sau mai multe indicaţii oncologice, eliberate prin farmaciile cu circuit ȋnchis, pentru care, pentru fiecare indicaţie ȋn parte sunt aprobate, prin Ordinul CNAS nr. 141/2017, cu modificările şi completările ulterioare, formulare specifice ȋn care se individualizează codul de diagnostic (cod dg) / indicaţie, de exemplu:

OPDIVO (DCI - NIVOLUMABUM) pentru indicaţiile: melanom malign (L01XC17 – cod dg 117), neoplasm bronho – pulmonar (L01XC17_NSCLC - cod dg 111), carcinom renal (L01XC17_RCC - cod dg 137) şi carcinom scuamos de cap şi gât (L01XC17_ORL - cod dg 94 şi 109), sau

KEYTRUDA (DCI – PEMBROLIZUMABUM) pentru indicaţiile: neoplasm bronho – pulmonar altul decât cel cu celule mici (L01XC18.1 - cod dg 111), melanom malign (L01XC18.2 – cod dg 117), NSCLC ȋn asociere cu Pemetrexed şi derivat de platină (L01XC18.3 - cod dg 111), NSCLC metastatic scuamos - ȋn asociere cu Carboplatin şi Paclitaxel/nab – Paclitaxel (L01XC18.4 - cod dg 111), carcinom urotelial – monoterapie (L01XC18.5 - cod dg 140), Linfom Hodgkin clasic – monoterapie (L01XC18.6 - cod dg 154),

 

Vă aducem la cunostinţă că aveţi obligaţia raportării ȋn datele de consum pe fiecare pacient ȋn parte, doar a codului de diagnostic menţionat ȋn formularul specific transmis şi confirmat ȋn PIAS de medical curant (concordanţa cod diagnostic raportat ȋn datele de consum - cod diagnostic corespunzător codului de formular specific).