Comunicat

 

CASMB  aduce la cunoștința furnizorilor de servicii medicale că prin:

 

 

În acest context normativ măsurile în domeniul sănătății prevăzute în OUG nr. 70/2020 la art. 10, alin. (1) și (4) – (13) și 14¹ se aplică până la data de 31 martie 2021, având în vedere riscul eminent asupra stării de sănătate a populației, determinat de epidemia cu virusul SARS COV 2, pe teritoriul României.

 

De asemenea, măsurile prevăzute în OUG nr. 70/2020 la art. 10, alin. (5) și (13) se aplică până la data de 31 martie 2021, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului I al anului 2021. 

 

Biletele de trimitere pentru specialitățile clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialitățile paraclinice, recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, precum și deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale tehnologiilor și dispozitivelor asistive, care expiră până la 31 martie 2021 își mențin valabilitatea până la acestă data.