Comunicat CASMB


                        Potrivit dispoziților OUG nr. 43/2020 aprobată prin Legea 82/2020, personalul angajat la furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate are dreptul la stimulentul de risc, dacă a activat în timpul stării de urgență și a avut în evidență sau sub tratament pacienti susupecți sau confirmați cu SARS Cov-2, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu SARS Cov-2 în urma activității desfășurate, în situația în care nu a mai beneficiat până în prezent de acest stimulent, conform Ordinului Președintelui CNAS nr. 540/2020, cu modificările și completările ulterioare, întrucât, potrivit legii, se acordă un stimulant de risc/fiecare perioadă a stării de urgență.


               Categoriile de persoane prevăzute la art. 8, alin.(1), lit. f^1) din OUG nr. 43/2020 aprobată prin Legea 82/2020, beneficiază de maximum doua stimulente de risc, pe perioada stării de urgență, unul pentru perioada 16 martie-14 aprilie 2020 și unul pentru perioada 15 aprilie - 14 mai 2020, indiferent de numărul de zile lucrate în intervalul de timp menționat și numai în situația în care nu au mai beneficiat până în prezent de acest stimulent.

                    În contextul prevederilor legale menționate mai sus, furnizorii aflați în relație contractuală cu CASMB, sunt rugați să transmită în format excel și pdf cu semnătură electronică următoarele documente necesare decontării stimulentului de risc:


- Declarația pe propria răspundere a conducătorului unității angajatoare,
- Decizia conducătorului unității sanitare referitoare la personalul beneficiar al stimulentului de risc,
- Anexa cu lista personalului care beneficiază de stimulent de risc.