Anunț CONTRACTARE NOIEMBRIE 2020

 

CASMB aduce la cunoștință furnizorilor noi că în data de 24 noiembrie 2020 se va desfășura contractarea pentru următoarele specialități: asistență medicală primară, ambulatoriu de specialitate pentru specialități clinice, ambulatoriu de specialitate pentru specialități paraclinice, asistență medicală medicină fizică și reabilitare, asistență medicală dentară și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu. 


Calendarul contractării va fi următorul:
24.11.2020 – Depunerea dosarelor
25.11.2020 – Analiza dosarelor depuse
26.11.2020 – Afișarea rezultatelor și Depunerea contestațiilor
27.11.2020 – Afișarea rezultatelor finale și Semnarea contractelor

Pentru informații privind Procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală, vă rugăm să urmăriți pagina www.casmb.ro.