Precizări privind înregistrarea, procesarea, validarea și decontarea sumelor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice asigurate conform art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 / foști salariați preluați în plată

 

Având în vedere situația epidemiologică de risc, cauzată de virusul SARS-Cov-2, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București recomandă, în concordanță cu aplicabilitatea Ordin 1395/830/2020, evitarea deplasării publicului la sediul instituției și depunerea online, prin intermediul platformei online de pe site-ul www.casmb.ro, a dosarelor de recuperare sume concedii medicale din FNUASS de către angajatori.

 

Documentele necesare depunerii online a solicitărilor persoanelor fizice sunt disponibile pe site-ul instituției astfel:

 

1. Decontare concedii medicale FNUASS

- Cerere pentru recuperarea - Anexa 9

- Concediul medical – scanat

- Extras cont – scanat

- Copie CI – scanat

- Dovada achitării contribuției de 1% - scanat

- alte documente în cazul în care situația asiguratului o impune (adeverințe privind stagiul de cotizare, adeverință privind veniturile brute din ultimele 6 luni etc)

 

2. Contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate / act adițional de modificare a contractului

            - Contract de asigurare 1%

            - Copie CI scanat

            - Act adițional

- alte documente în cazul în care situația asiguratului o impune (se comunică ulterior pe adresa de e-mail furnizată)

 

 

3. Pentru preluarea în plată a foștilor salariați documentele necesare sunt disponibile pe site-ul www.casmb.ro - Procedură preluare în plată.

 

4. Adeverințe asigurare concedii medicale / creștere copil / pensionare / nr. zile concediu medical

            - Solicitare modul registratură online (www.casmb.ro - Platformă transmitere online)

 

            Solicitarea se acceptă în platform online dacă nu există documentație lipsă și dacă îndeplinește condițiile OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea se face asiguratului la adresa de e-mail specificată

 

            Solicitarea se respinge în platform online dacă se constată că nu îndeplinește condițiile OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea se face asiguratului la adresa de e-mail specificată

 

Pentru perioada pentru care se depune cerere de decontare asiguratul are obligația de a transmite în momentul confirmării propunerii la plată, dar nu mai târziu de 30 de zile, conform OUG 158/2005 cu modificările și completările ulterioare, exemplarul alb și roz ale concediului medical (sau copie conf. cu originalul emisă de către medic – dacă e cazul).

 

Contractele de asigurare la concedii și idemnizații de asigurări sociale de sănătate se transmit către asigurat, după înregistrare și validare, prin serviciul de poștă.

 

Solicitările pentru adeverință se transmit asiguratului online la adresa de e-mail specificată și în format fizic, prin serviciul poștal dacă se solicită de către asigurat.