În atenția medicilor prescriptori de concedii medicale: Conform adresei primită de la CNAS, vă comunicăm următoarele:

Toate certificatele de concediu medical de care beneficiază persoanele asigurate infectate cu SARS Cov-2 pentru care s-a instituit măsura izolării, se eliberează cu înscrierea codului de indemnizație 51, înscrierea numărului corespunzător bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea prevăzută în anexa nr. 1 la HG nr. 921/2020, respectiv 24 și înscrierea codului de diagnostic ”64 – alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”, indifferent de perioada pentru care aceasta a fost instituită (inclusiv cea instituită anterior datei de 30 octombrie 2020).