:   Precizări  privind  prescrierea  si   administrarea medicamentului   Eylea  (DCI Afliberceptum)- contract cost-volum:

 


             pentru asigurarea accesului pacienților eligibili la tratament si o practica unitara la nivel național facem următoarele precizări:
1.    Prescrierea medicamentului Eylea se efectuează pentru pacienţii eligibili care Îndeplinesc criteriile de includere in tratament menționate in protocolul terapeutic specific, de către medicii in specialitatea oftalmologie aflați in relație contractuala cu o casa de asigurări de sănătate.
2.    Prescrierea se efectuează pentru o perioada de până la 30 - 31 de zile, pe denumire comerciala cu precizarea pe prescripție și a denumirii comune internaționale corespunzătoare, pe sublista C secțiunea CI grupa de boala G26\
3.    Medicamentul se poate administra în indicațiile din protocolul terapeutic S01T.A05, concomitent la ambii ochi dacă este necesar și dacă este recomandat din punct de vedere medical. In condițiile in care fiecare flacon (UT) trebuie utilizat numai pentru tratamentul unui singur ochi, pentru tratamentului ambilor ochi se vor prescrie lunar 2 flacoane (2UT).
4.    Administrarea medicamentului este efectuata in regim de spitalizare (recomandabil spitalizare de zi) sau ambulatoriu, de către un medic oftalmolog cu experiență în administrarea injecțiilor intravitroase dintr-o unitate sanitara cu paturi sau ambulatoriu de specialitate care respectă condițiile adecvate de administrare ale medicamentului (anestezie si asepsie, inclusiv monitorizarea pentru creșterea presiunii intraoculare imediat după injectare).
5.    Medicul oftalmolog prescriptor care a emis rețeta pentru tratament cu medicamentul EYLEA (DCI AFLIBERCEPTUM) poate fi diferit de medicul oftalmolog care injectează medicamentul EYLEA (DCI AFLIBERCEPTUM).