IN ATENŢIA ANGAJATORILOR CARE AU RAPORTAT SALARIAŢI AFLAŢI ÎN ŞOMAJ TEHNIC/CONCEDII FĂRĂ SALARIU/PERIOADE SUSPENDATE – SITUAŢII ÎN CARE D112 A FOST DEPUSĂ  FĂRĂ CONTRIBUŢII  LA CASS

 

De exemplu: când categoria de salariat a fost ȋnchisă la data de 31.03.2020.

 Aceasta s-a datorat faptului că s-au depus raportări fără sume (concediu fără salariu, suspendare...etc.) la nivelul Declaraţiei (D112) aferentă lunii APRILIE 2020.

 In astfel de situaţii trebuie aplicate dispoziţiile ORDIN  Nr.611/138/127/2019 din 31 ianuarie 2019, respectiv la revenirea dintr-o perioadă nesalariată, data intrării ȋn categoria de asigurat (data ang) devine data la care se reiau raporturile de muncă (va fi o dată după 01.04.2020) si rămâne aşa până la o nouă astfel de situaţie.

Pentru a se remedia această situaţie este necesară depunerea Declaraţiilor rectificative (D112) cu modificările de rigoare.

Pentru urgenţele medicale, ȋn vederea deschiderii calităţii de asigurat, temporar/manual, va rugăm să ne transmiteţi adeverinţa de salariat, dupa modelul ataşat.

 

Fișiere atașate

20200706_MODEL_ADEVERINTA_DE_SALARIAT_ORDIN 1549.docx