În Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente procedurii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat.

 

Astfel,  începând cu data de 07.02.2020 asiguratul care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat, a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial.

 

Cardul European duplicat se eliberează la cererea persoanei asigurate, în următoarele condiții:

 

Pe lângă cererea tip, completată  şi semnată de asigurat, acesta trebuie să mai depună la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență:

 

Emiterea cardului european duplicat se face în termen de șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic national, duplicatul urmand a fi distribuit la adresa postala inscrisa de catre titular in cererea tip.

Procedura de eliberare a cardului european duplicat poate fi consultata http://www.cnas.ro/casmb/page/card-european-duplicat.html