PRELUNGIRE CONTRACTE PRIN ACTE ADIȚIONALE

 

Având în vedere adresa CNAS nr. P 11164/19.12.2019, înregistrată la CASMB cu nr..P 1881/19.12.2018 privind prelungirea prin acordul părților până la 31.03.2020 a contractelor cu furnizorii care până la data de 31.12.2019 se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate,

 

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București face următoarele precizări:

Furnizorii au obligația de a actualiza documentele care au stat la baza contractării precum și a documentelor care vor depăși termenul de valabilitate până la data de 31.12.2019Acestea vor fi transmise în format electronic, semnate electronic, pe platforma informatică a CASMB, pe domenii de asistență (https://www.casmb.ro/ATL_uploads.php).

 

Semnarea actelor adiționale se va face în perioada 30.12.2019 – 31.12.2019.

 

Conducerea CASMB