Informare privind Ordinul CNAS nr. 1122/04.12.2019 de modificare și completare a Ordinului CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectãrii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asigurații, cu sau fãrã contribuție personalã, pe bazã de prescripție medicalã, în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, precum și denumirile comune internaționale corespunzãtoare medicamentelor care se acordã în cadrul programelor naționale de sãnãtate, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificãrile și completãrile ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informaticã din asigurãrile de sãnãtate - vezi fișier atașat

 

Fișiere atașate

Formulare specifice.pdf