INFORMAȚII  REFERITOARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU DISPOZITIVE SPECIALE MEDICALE (Pompe de Insulină, Sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, Sisteme de monitorizare continuă a glicemiei) DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DIABET:

 

 

 1. Modalitatea de înregistrare a dosarelor ce necesită aprobarea dispozitivelor medicale specifice (Pompe de Insulină, Sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, Sisteme de monitorizare continuă a glicemiei),  este următoarea:

 

A. Medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat, care se află în relaţie contractuală cu CASMB, întocmeşte dosarul medical al pacientului, pe care îl transmite electronic sau prin poştă, cu respectarea securităţii în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

 

B. Medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat din judeţele: Brăila, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vrancea, transmit dosarele pacienților către CJAS cu care se află în relaţie contractuală,  iar CJAS-urile transmit dosarele către casa de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional (CASMB). Arondarea acestor județe este făcută prin Ordinul CNAS nr. 245/31.03.2017.

 

Depunerea și înregistrarea dosarelor se face la CASMB, etajul 5- Direcția Medic Șef. Dosarele se depun  în dublu exemplar  (original+copie).

 

Pentru pacienţii care necesită aprobarea prealabilă a Comisiilor din cadrul Centrelor Metodologice Regionale,  se depun următoarele documente:

 

I. Pentru adulți

 

 1. Referat de Justificare (Anexa 11 la Ordinul nr. 245/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018), completat, datat, semnat și parafat de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice -  (original+copie);
 2. Consimțământul scris al pacientului cu diabet zaharat, completat de pacient/tutore sau părinte, semnat și parafat de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice - (Anexa 12^3 la Ordinul nr. 245/31.03.2017, conform Ord. CNAS 1328/27.09.2018-criterii de eligibilitate),  (original+copie);
 3. C.I. ptr adulți - (2 copii) 
 4. Documente medicale, care să justifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de dispozitivele medicale specifice - (2 copii).
 5. Cererea pacientului prin care solicită aprobarea dosarului în vederea inițierii terapiei cu dispozitive medicale specifice, semnată și parafată de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice (original+copie - este obligatorie, conform Ord. CNAS 1328/27.09.2018-criterii de eligibilitate).

 

II. Pentru copii

 

 1. Referat de Justificare (Anexa 11 la Ordinul nr. 245/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018), completat, datat, semnat și parafat de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice -  (original+copie);
 2. Consimțământul scris al pacientului cu diabet zaharat, completat de pacient/tutore sau părinte, semnat și parafat de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice - (Anexa 12^3 la Ordinul nr. 245/31.03.2017, conform Ord. CNAS 1328/27.09.2018-criterii de eligibilitate),  (original+copie);
 3. C.I.  / CERTIFICAT NAȘTERE ptr. minori – (2 copii) 
 4. Copie CI/BI a părintelui /reprezentantului legal – (2 copii) ;
 5. Documente medicale, care să justifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de dispozitivele medicale specifice - (2 copii).
 6. Cererea părintelui /reprezentantului legal prin care solicită aprobarea dosarului în vederea inițierii terapiei cu dispozitive medicale specifice, semnată și parafată de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice - (original+copie - este obligatorie, conform Ord. CNAS 1328/27.09.2018-criterii de eligibilitate).

 

 1. Repartiția dosarelor se face după cum urmează:

 

- dosarele adulților și copiilor ai căror medici curanți aparțin unității nominalizate ca Centru metodologic regional să rămână a fi analizate de către comisia din acest centru (pompă de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei)

- dosarele adulților ai căror medici curanți aparțin unităților din județele arondate, cât și din București (pompă de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).

 

- dosarele adulților și copiilor ai căror medici curanți aparțin unității nominalizate ca Centru metodologic regional să rămână a fi analizate de către comisia din acest centru (sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).

- dosarele copiilor ai căror medici curanți aparțin unităților din județele arondate, cât și din București (sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).

 

- doar dosarele copiilor ale căror medic curant aparține unității nominalizate ca Centru metodologic regional să rămână a fi analizate de către comisia din acest centru, respectiv dosarele întocmite de dr. Novac Carmen (pompă de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).

 

          Ulterior întrunirii Comisiei din cadrul Centrelor Metodologice Regionale se emit deciziile de aprobări/respingeri individuale ale pacienţilor.

 

Pentru o mai bună transparență comisiile au pus la dispoziția medicilor curanți/pacienți un link, prin care se poate vizualiza stadiul dosarelor (stadiul în cadrul comisiei), după cum urmează:

 

 

- Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" – link-ul  http://senzori-pompe.paulescu.ro/referateLista.php.

 

Informarea privind aprobarea/respingerea dosarelor, se face cu respectarea legislației în vigoare - Ord. CNAS 619/27.06.2019, art. 1, lit. 2, pct. 5, care stipulează: ”comisia de evaluare va transmite o copie a deciziei astfel: casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional, casei de asigurări de sănătate a judeţului arondat şi medicului care a emis referatul”.

 

Pentru sesizări referitoare la modul de derulare al ProgramuluiNațional de Diabetvă rugăm să vă adresați la numărul de telefon: 0316.902.002 sau în scris pe mail la contact@casmb.ro.