Documentele necesare încheierii actelor adiționale / contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se pot depune la CASMB prin intermediul Platforma de transmitere online a documentelor semnate electronic catre CASMB - care poate fi accesată pe site http://www.cnas.ro/casmb/ meniul din stânga - Informaţii pentru Furnizori - PLATFORMA PENTRU TRANSMITEREA ONLINE A DOCUMENTELOR SEMNATE ELECTRONIC.- >apasă aici pentru a accesa PLATFORMA <