Precizări privind utilizarea formularelor bilingve RO/SRB si SRB/RO în aplicarea Acordului intre România și Serbia în domeniul securității sociale

 

Urmare publicării pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a formularelor bilingve RO/SRB și SRB/RO ce vor fi utilizate, de ambele țări, în aplicarea Acordului între România și Serbia în domeniul securității sociale, furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu CASMB au obligația să raporteze distinct toți cetățenii sârbi cărora le-au furnizat servicii medicale în baza formularelor SRB/RO, raportările fiind obligatoriu însoțite de:

- documentul de deschidere de drepturi (unul dintre următoarele formulare SRB/RO: 106,109, 111, 113, 114, 121)

- decontul de cheltuieli.

 

Cetățenii sârbi care nu prezintă furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CASMB, formularele în baza Acordului, sunt obligați să plătească serviciile de care beneficiază.

 

Pentru recuperarea sumelor aferente serviciilor medicale acordate de către furnizorii în contract cu instituția noastră asiguraților sârbi care dețin formulare SRB/RO, CASMB întocmește Formularele RO/SRB125 (Extras individual privind cheltuielile efective) și solicită sumele respective, prin intermediul CNAS, instituției competente din Serbia.

Subliniem faptul că, în lipsa documentelor mai sus menționate, sumele reprezentând contravaloarea serviciilor medicale furnizate cetățenilor sârbi, în baza formularelor SRB/RO, nu pot fi recuperate.