Dosarele de evaluare, precum si eventualele documente necesare completarii acestora, se depun direct la compartimentul evaluare furnizori (etaj 4) sau pot fi transmise pe adresa de e-mail evaluare.furnizori@casmb.ro.