Actele adiționale pentru prelungirea termenului de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale încheiate pentru perioada aprilie – iunie 2019 nu se semnează electronic, ci exclusiv prin semnatură olografă, la sediul CASMB.