PRECIZĂRI PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, DISPOZITIVE MEDICALE

 

Conform Ordinului MS/ CNAS nr. 442/ 290/ 2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului MS/ CNAS nr. 397/ 836/ 2018 (normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și dispozitivele medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate), contractele aflate în derulare se prelungesc prin acte adiționale  până la data de 30 iunie 2019.

În vederea asigurării continuității asistenței medicale, actele adiționale pentru prelungirea termenului de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale vor fi încheiate pentru lunile aprilie – iunie 2019, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale cu CASMB.

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale de prelungire sunt cele prevăzute în H.G.nr.140/2018 și Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.140/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Modelele actelor adiționale, pentru fiecare tip de asistență medicală, pot fi consultate la rubrica fișiere atașate.

 

Fișiere atașate

Acupunctura.pdf Ambulatoriu Clinice.pdf Anexa Acupunctura.pdf Anexa ECO MF.pdf Anexa ECO-MS.pdf Anexa Medicina Dentara.pdf Anexa Paraclinice.pdf Centre Permanenta.pdf Dispozitive Medicale.pdf ECO MF.pdf ECO MS.pdf Farmacii.pdf Ingrijiri Domiciliu.pdf Medicina de Familie.pdf Medicina Dentara.pdf Paraclinice.pdf Radiografii Dentare.pdf RECA .pdf Spitale.pdf Transport Sanitar.pdf